Organiziranost strokovnega dela

Strokovno delo vodi strokovni vodja, ki je hkrati tudi trener določene selekcije. Strokovni vodja skrbi za naslednje stvari:

 • izdeluje osnovni program strokovnega dela,
 • izdeluje obvezna strokovna izhodišča za izdelavo posameznih programov po selekcijah,
 • nadzira in korigira izvajanje programov, ki jih pripravijo trenerji po posameznih selekcijah,
 • koordinira delo trenerjev, tehničnih vodij in drugih, ki so v funkciji odbojkarskega kluba,
 • skrbi in predlaga kadre in kadrovsko strukturo, za stalno dodatno izobraževanje kadrov,
 • določa načine spremljanja razvoja mladih odbojkarjev,
 • predlaga ukrepe  v zvezi z odbojkarskim klubom,
 • skrbi za ohranjanje in za spoštovanje pozitivnega kulta v klubu.

Trenerji posameznih ekip so odgovorni strokovnemu vodji in opravljajo naslednje naloge:

 • izdelujejo strokovne programe,
 • izdelujejo poročila o izvajanju programov,
 • izvajajo vadbo ekip, katero so prevzeli,
 • vodijo ekipe na treningih in tekmah,
 • skrbijo za vzdrževanje in spoštovanje pozitivnega kulta v klubu.

Sodniki

Trenutno imamo v klubu dva sodnika ter tri sodnike začetnike, ki lahko sodijo tekme mini in male odbojke. Domači sodniki pomenijo tudi manjši strošek za klub, zato se bomo zavzemali, da se naši igralci izobražujejo tudi za sodnike.