Organizacijska shema kluba

Odbojkarski klub je organiziran znotraj ŠD Kostanjevica na Krki.

Določen je vodja odbojkarskega kluba (OK) – sekcije, ki skrbi za organizacijo odbojkarskega kluba.

Finančni del in knjigovodstvo se vodi znotraj športnega društva (blagajnik in predsednik), blagajne so povsem ločene (prilivi za odbojko se koristijo izključno za odbojko).

OK ima tudi vodjo trenerjev (strokovni vodja), ki skupaj z vodjo OK pripravita program za tekočo sezono, vsake štiri leta pa dolgoročno strategijo kluba. O nadaljnjem razvoju kluba skrbi celotni upravni odbor športnega društva in vodja sekcije OK ter vodja trenerjev sekcije OK.

Strokovni vodja vsakoletno pripravlja program strokovnega dela v klubu za vse selekcije.

Trenerji in ostali, ki bodo v klubu delali, se določijo oziroma izvolijo po pripravljenem programu vodje kluba in strokovnega vodje.

Vsi trenerji so dolžni pripraviti program dela za svojo selekcijo, ki ne sme odstopati od programa strokovnega vodje.