Naši cilji

ŠTEVILO SELEKCIJ

V sezoni 2014/2015 tekmovati v vseh kategorijah fantov (tudi člani) ter v kategoriji mini in male odbojke pri dekletih.

Stanje ob začetku sezone 2012/2013: Mini odbojka, mala odbojka, dečki, kadeti in člani (pokalno tekmovanje), mala odbojka deklice.

ZAGOTOVITI ZADOSTNO ŠTEVILO IGRALCEV

DEJANSKO STANJE

Mala odbojka – 16
Mala odbojka – 11
Dečki – 15
Kadeti – 12
Člani – 10
Mala odboja dekleta – 15

CILJI

Mini odbojka – 16
Mala odbojka – 16
Dečki – 16
Kadeti – 12
Člani – 12
Mala odbojka dekleta – 16

INFRASTRUKTURA

V dvorani vgraditi dvižni mehanizem za koše, postavitev samostoječih stebrov na polovici igrišča (2x). Trenutno se za treniranje uporablja športna dvorana OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, dve igrišči na mivki na Gmajni ter dve igrišči na mivki pri OŠ.

STROKOVNO DELO

Trenutno v klubu dela 5 trenerjev. Želimo si, da ima vsaka ekipa svojega trenerja, poleg tega se v treninge mlajših vključijo člani.

FINANCIRANJE

Finančni program se pripravi za obdobje enega leta, sprejema se vsakoletno, glede na število selekcij v klubu in cilje kluba. Glavni vir dohodka prispevata občina in članarina, ostali del pokrijejo sponzorji.